הדרכות והשתלמויות

העמקת הידע בתאורה חשובה לקהל המתכננים וצרכני התאורה
אנו מעבירים הדרכות לקהלים שונים ובמסגרות שונות:
  • הרצאות
  • ארגון ימי עיון והשתלמויות מקצועיות
  • כתיבת חומר לימודי
  • עריכה טכנית ומנהלית של ארועים
  • פעילות ציבורית בהתנדבות במסגרת האגודה הישראלית לתאורה