הנדסת תאורה

הנדסת תאורה

לתאורה היבטים בטיחותיים, פונקצונאליים, אסטטיים וכלכליים. איכות התאורה משפיעה בצורה ישירה על יכולת המשתמשים במתקן לבצע את מטרתם ביעילות ובבטיחות.

תכנון נכון עונה על הצרכים הפונקצונאליים: מבטיח נוחות העבודה והמצאות במקום. מקטין התעייפות ותורם ליכולת יכולת הריכוז ומשפר את פריון העבודה.

בנוסף לצרכים הפונקצונאליים התכנון משתלב בעיצוב החלל ומדגיש את  התכנון האדריכלי.

מתקן תאורה המתוכנן נכון, בעדרת ציוד תקני ומתקדם, מבטיח חיסכון באנרגיה ותחזוקה יעילה לאורך זמן.

תאורת חירום מבטיחה את בטיחות הציבור במקרה של כשל במערכות החשמל.

פרסומים: עיצוב, איכות, אנרגיה, בניה ירוקה...

תהליך תכנון תאורה וניהול פרוייקט

תהליך תכנון מסודר מאפשר להגיע  לפתרון איכותי תוך שמירה על תקציב ולוחות זמנים

  • אפיון צרכים עם הלקוח והאדריכל (אופי המתקן, מסגרת תקציב, דגשים - בניה ירוקה וכו')
  •  ליווי המכרז או תהליך הרכש
  • מעקב הזמנה ותיאומים בהתאם לצורך
  •  פיקוח ביצוע

תקנים ותקנות

לתאורה היבטים בטיחותיים, פונקצונאליים, אסטטיים וכלכליים. איכות התאורה משפיעה בצורה ישירה על יכולת המשתמשים במתקן לבצע את מטרתם ביעילות ובבטיחות.

קיימים תקנים ותקנות מחייבות שנועדו להבטיח את שלום הציבור ואת איכות התאורה. תקנים אלו כוללים - בין היתר:

  • ת"י 20 - בטיחות חשמלית של גופי תאורה
  • ת"י 1377ססס - תאורת כבישים
  • תאורה במקומות עבודה (בטיחות וגיהות)
  • יעולות אנרגטית של מקורות אור ו-"בניה ירוקה"
  • תאורת חירום
  • תקני בטיחות של מקורות אור הכוללים אור נראה (Blue Hazard) קרינת מונוכרומטית (הגדרה רחבה לקרינת לייזר) וקרינה בתחומי ה-UV וה NIR